Szanowani Państwo Ze względu na bardzo dużą rotację produktów na magazynie, prosimy o kontakt przed zakupem aby potwierdzić aktualny stan na magazynie artykułu jaki Państwa interesuje.

MS COMPANY

46-060, Złotniki, ul. Opolska 18

e-mail: biuro@mscompany.pl

tel/fax: 77 454 94 40

www.mscompany.pl

Koszyk : 0

Informacja dla konsumenta o prawie odstąpienia od umowy od umowy zawartej na odległość

Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek
przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym
osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą
Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo
wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie mogą Państwo przesłać na przykład:

  • pisemnie na adres: MS Company , ul. Opolska 18 , 46-060 Złotniki

  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mscompany.pl

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo
dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia
od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.


Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu
prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy
(z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o
Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów
płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym
przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania
rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


Jeżeli otrzymali Państwo rzecz, to proszę odesłać lub przekazać ją nam na adres: MS Company , ul. Opolska 18 , 46-060 Złotniki, niezwłocznie, a
w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany,
jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają
Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania rzeczy.

Przykład druku reklamacyjnego:

FORMULARZ REKLAMACYJNY

…..........................

Miejscowość, data

 

Model lub opis reklamowanego towaru:

……………………………………………………………

Przesyłki reklamacyjne i zwroty o ile nie ustalono inaczej prosimy wysyłać na adres:

MS Company

ul. Opolska 18, 46-060 Złotniki, tel. 774549440

Adres zwrotny, na który odeślemy produkt:

Imię i nazwisko/firma …………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...................

Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………….

Adres e-mail ………………………………………………………………………………………….

Opis zgłoszenia reklamacyjnego

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

Koniecznie dołącz dowód zakupu produktu!

 

 

 

 

….....................................................................................

(czytelny podpis i data)